Humanistiska föreningen har tilldelat Vilma Couturier Kaijser ett stipendium på 5000 SEK från Tobias Harjas Minnesfond. De motiverar beslutet enligt följande:

"Vilma Couturier Kaijser tilldelas Tobias Harjas stipendium 2017 för C-uppsatsen “Omöjlig, olycklig, oönskad”, som undersöker o-prefixet i det vardagliga svenska språket. Uppsatsen kombinerar en initierad fackterminologi med försök att tillgängliggöra forskningsresultatet för en icke initierad läsare."

Vilma Couturier Kaijser kommer dessutom att få motta ett diplom vid Humanistiska föreningens traditionsenliga valborgslunch.