I vår startar en ny kurs i svenskt teckenspråk för nybörjare: Teckenspråk – lär dig grunderna II. Kursen bygger vidare på våra populära introduktionskurser. 

Studenter har länge efterfrågat en fortsättningskurs i teckenspråk på nybörjarnivå. Nu finns möjligheten för dig som läst Introduktionskurs i teckenspråk som nybörjarspråk eller Introduktionskurs till teckenspråk för lärarstudenter, 7,5 hp att fördjupa dina studier och bli en säkrare teckenspråkare.

Kursen ger också en orientering i hur teckenkommunikation används inom olika verksamheter, bland annat som stöd i undervisning för barn och vuxna med kognitiv funktionsvariation.

Teckenspråk – lär dig grunderna II ges på distans med webbaserad undervisning på kvällstid. Viss undervisning (främst färdighetsövningar) kommer att ges på plats på campus. 

Läs mer i utbildningskatalogen:

Teckenspråk - lär dig grunderna II

Fler kurser i vår

I vår ges också den nya introduktionskursen Teckenspråk – lär dig grunderna I, 7,5 hp liksom Introduktionskurs i teckenspråk för lärarstudenter, 7,5 hp. Dessa kurser ger dig behörighet att söka vidare till Teckenspråk – lär dig grunderna II. 

Anmälan

Välkommen med dig anmälan via antagning.se senast 15 oktober!

Studenter på bibliotek. Foto: Mostphotos
Foto: Mostphotos