Centrum för evolutionär kulturforskning (CEK) bedriver tvärvetenskaplig forskning om de orsaksförhållanden som formar och förändrar människans kultur, både i korta och långa tidsperspektiv. I två nya kurser välkomnar man nu studenter från alla ämnen på Stockholms universitet. 

Nya kurser våren 2021

Kurserna i kulturell evolution riktar sig till masterstudenter och doktorander inom såväl humanistiska som naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga discipliner.  Då språkevolution och språkinlärning är centrala teman inom kulturell evolution kan kurserna med födel läsas som valbara kurser inom masterprogrammet i språkvetenskap. Anmälan öppnar 15 september. 

Läs mer i utbildningskatalogen: 

Cultural evolution: theories and observations 7.5 credits

Cultural evolution: project 7.5 credits