Under augusti-september 2017 kommer Moa Gärdenfors att tillbringa två praktikmånader vid San Diego State University, California, USA.

Stipendiet är avsett för döva studenter som är intresserade av en framtid inom forskning och vetenskap. Målsättningen med praktikperioden är att möjliggöra träning och tillgång till mentorskap i ett högproduktivt, "döv-vänligt" laboratorium, samt att uppmuntra stipendiaten till en akademisk forskningskarriär.

Labbet (Laboratory for Language and Cognitive Neuroscience, LLCN) erbjuder studenter en avancerad forskningsmiljö för att lära sig hjärnavläsningsmetoder, eye-tracking, ERP, samt ytterligare psykolingvistiska tekniker. Denna betalda praktikplats innefattar dessutom omkostnader för resa och uppehälle.

Moa Gärdenfors är både student och arbetar som forskningsassistent vid Institutionen för lingvistik

The Shelia and Jeff Lipinsky LLCN Research Internship

Through a generous contribution from Sheila and Jeff Lipinsky, the Laboratory for Language and Cognitive Neuroscience (LLCN) is able to offer summer internships to deaf students interested in pursuing a career in research and science.

The goals of the internship are to provide an opportunity for deaf undergraduate and graduate students to receive training and mentoring in a highly-productive “deaf friendly” laboratory, and to encourage recipients to pursue an academic research career.

Students should develop a research question or project with their home advisor that they will work on during the internship.

The LLCN offers a rich environment for students to learn about brain imaging, eye-tracking, ERP, and psycholinguistic research techniques from research scientists. The paid internship includes roundtrip travel to San Diego and a stipend for living expenses.