Tid: Tisdag 28 november 2017, kl 16:00 - 18:00
Plats: C307, Södra huset, Frescati.

Tre studenter vid Institutionen för lingvistik håller föredrag om följande ämnen:

  •     Adam Ek: Identifying Speaker and Addressees in Dialogues Extracted from Literary Fiction
  •     Althea Löfgren: Grammaticalized Speaker Expectations in East Bantu
  •     Johanna Schelhaas: A Crosslinguistic Discussion on Ideophones

Välkomna!

Seminariet anordnas av studentrådet ärLing i samarbete med studentkåren.