Tid: Måndag 17 oktober 2016, kl. 15:00–17:00
Plats: C389 Gunnel Källgren-salen, Södra huset, Frescati

Alla studenter på institutionen för lingvistik är välkomna att hålla ett eget (mer eller mindre formellt) föredrag om valfritt ämne, som sedan diskuteras tillsammans med resten av deltagarna. Var och en har ca 30 minuter till sitt förfogande, inklusive diskussion.

Denna gång avhandlas följande ämnen:

  • Grammatiskt genus i världens språk (med Julia Lautin)
  • Empirisk data som styrker det du hade på känn samt det du inte kunde ana: Reklam för korpuslingvistiska undersökningar (med Carolina Lindmark)
  • Vad fan är ens en pidgin? (med Anton Nordén)​

Om du själv vill hålla ett föredrag eller har andra frågor – kontakta studentrådet ärLing på arling@ling.su.se  Vi håller öppet för ytterligare talare in till sista minuten!