På introduktionskursen kan du ta del av seminarier och andra aktiviteter. Innehållet omfattar bland annat:

  • Talböcker i Legimus – universitetsbiblioteket informerar
  • Introduktion till högre studier. Seminariet pågår under två dagar och behandlar strategier för planering, läsning och skrivande samt tar upp strategier du kan använda för att hitta motivation.
  • Information om fysisk tillgänglighet och synstöd
  • Visning av delar av campus.

Fullständigt program och länk till anmälan