Studenter vid Campus Frescati, Stockholms universitet. Foto: Viktor Gårdsäter
Foto: Viktor Gårdsäter

Våra kurser VT21

Läs om våra kurser i utbildningskatalogen:

Lingvistik – kurser VT21

Teckenspråk – kurser VT21

För programstudenter

Även du som är programstudent behöver göra en anmälan på antagning.se till de kurser du ska läsa i vår. Du anmäler dig genom att logga in som programstudent på antagning.se.

Läser du första terminen på Kandidatprogrammet i lingvistik anmäler du dig till Lingvistik II, 30 hp via antagning.se. Valet av valbar delkurs sker i ett senare skede. 

Har du frågor, kontakta studentexpeditionen: exp@ling.su.se

Kontakt

Kontaktuppgifter för studentärenden >