Detta är fjärde och sista tillfället i en serie av fyra informella träffar med Francisco Lacerda, där ni kommer att kunna samtala om allmänna akustiska, artikulatoriska och perceptuella fenomen.

Vid fjärde tillfället går vi igenom auditiv perception, vi utför något experiment och gör en demonstration av auditiva perceptionsfenomen. Vi diskuterar också allmänt om vetenskaplig metodik.

Anmäl dig gärna via Facebook för att underlätta planeringen
Phonetics at Stockholm University: https://www.facebook.com/Phonetics-at-Stockholm-University-181068342508213/