Detta är tredje tillfället i en serie av fyra informella träffar med Francisco Lacerda, där ni kommer att kunna samtala om allmänna akustiska, artikulatoriska och perceptuella fenomen.

Vid tredje tillfället går vi igenom hörselsystemet och anatomiska och fysiologiska förutsättningar för perception av ljud.

Anmäl dig gärna via Facebook för att underlätta planeringen
Phonetics at Stockholm University: https://www.facebook.com/Phonetics-at-Stockholm-University-181068342508213/

Kommande kunskapsstugor

11 december kl. 15:00: Auditiv perception. Experiment och demonstration av auditiva perceptionsfenomen. Allmänt om vetenskaplig metodik.