Detta är andra tillfället i en serie av fyra informella träffar med Francisco Lacerda, där ni kommer att kunna samtala om allmänna akustiska, artikulatoriska och perceptuella fenomen.

Vid andra tillfället går vi igenom akustiska källor och filter, anatomiska och fysiologiska förutsättningar för produktion av talljud, beskrivningar av ljud och gör olika jämförelser med musikinstrument.

Anmäl dig gärna via Facebook för att underlätta planeringen
Phonetics at Stockholm University: https://www.facebook.com/Phonetics-at-Stockholm-University-181068342508213/

Kommande kunskapsstugor

4 december kl. 14:00: Hörselsystemet. Anatomiska och fysiologiska förutsättningar för perception av ljud.

11 december kl. 15:00: Auditiv perception. Experiment och demonstration av auditiva perceptionsfenomen. Allmänt om vetenskaplig metodik.