Detta är första tillfället i en serie av fyra informella träffar med Francisco Lacerda, där ni kommer att kunna samtala om allmänna akustiska, artikulatoriska och perceptuella fenomen.

Vid första tillfället går vi igenom ljud, akustiska fenomen, frekvens och resonans samt gör mätningar av akustiska fenomen.

Anmäl dig via Facebook för att underlätta planeringen
Phonetics at Stockholm University: https://www.facebook.com/Phonetics-at-Stockholm-University-181068342508213/

Kommande kunskapsstugor

27 november kl 15:00: Akustiska källor och filter. Anatomiska och fysiologiska förutsättningar för produktion av talljud. Beskrivningar av ljud. Jämförelser med musikinstrument.

4 december kl. 14:00: Hörselsystemet. Anatomiska och fysiologiska förutsättningar för perception av ljud.

11 december kl. 15:00: Auditiv perception. Experiment och demonstration av auditiva perceptionsfenomen. Allmänt om vetenskaplig metodik.