Mondo är Stockholms universitets gemensamma samarbets- och lärplattform och innehåller funktioner som underlättar kommunikationen mellan lärare-student och student-student.

Vi använder oss av Mondo inom flera av våra kurser. Vid kursstart får du information av läraren om Mondo och hur det ska användas på kursen. Du måste vara registrerad på kursen för att få tillgång till den i Mondo.

För att kunna logga in i Mondo krävs att du har aktiverat ditt universitetskonto, du loggar in med ditt användarnamn och lösenord.

Mondo hittar du på http://mondo.su.se