Vår arbetsplats är miljövänlig och vi tilldelades miljödiplom 2008 för vårt miljöarbete. Vår institution källsorterar lampor och lysrör, papper, wellpapp, glas, metall och batterier.

Alla medarbetare tar ansvar för att elektrisk utrustning (inklusive datorer och bildskärmar) och att belysning inte står på i onödan. Institutionen ställer miljökrav vid upphandling och inköp.

Institutionens pappersförbrukning hålls på låg nivå genom dubbelsidig utskrift. Vi använder miljömärkt papper i skrivare och kopiatorer.  Enkelsidig utskrift krävs när dokument skall arkiveras.

Personalen prioriterar miljövänlig transport vid resor till och från arbetet. Institutionens medarbetare väljer tåg som transportsätt vid inrikes tjänsteresor kortare än 500 km när så är möjligt. Tjänsteresor inom Stockholm sker med kollektiva transportmedel, till flygplatser om möjligt med tåg eller buss. Taxiresor sker med miljötaxi.

Mer miljöinformation finns på www.su.se/miljo