Mentorverksamhet

Mentorverksamhet

Nu kan du diskutera lingvistik med några av institutionens amanuenser och doktorander.

Du som är grundkursstudent eller går logopedprogrammet kan träffa mentorer från institutionen som du kan komma till med frågor rörande materialet som har tagits upp på lektionerna eller om du vill kunna diskutera språkfrågor i mer avslappnad miljö. Vi tentapluggar tillsammans och hjälper varandra där det behövs, när det behövs. Dina mentorer träffar du i oftast samband med undervisningen.

Registrerade studenter informeras löpande om mentorsverksamheten under terminen. Kontakta studierektor@ling.su.se om du har frågor kring verksamheten.  

Mentorer under vårterminen:

STUDENTKONTAKT

Studentexpedition
E-post: exp@ling.su.se
Telefon- och besökstider:
Tis. 9-10 Ons 13-15 Tors 9-11 och 13-16

Kontaktuppgifter:
Kontaktuppgifter för studentärenden
Studierektorer
Studievägledare

Lingvistik kurser och program

Till utbildningskatalogen
Mitt universitet
Här ser du en översikt över dagens undervisningsschema för Institutionen för lingvistik
Här kan du söka ut ditt schema. Sök på kurskoden eller kursens namn