Ladok* är SU:s betygsregistreringssystem. Inskrivningen innebär bl.a att du etableras som student i Ladok.

Som student kan du också själv gå in i Ladok och se vilka resultat som inrapporterats och du kan göra egna Ladokutdrag. Detta gör du via Mina studier

*Lokalt Adb-baserat DOKumentationssystem