Kursutvärderingar VT 2019

Språkvetenskapligt arbetssätt, 7,5 hp (fristående kurs LIN201, delkurs inom LIN200 Lingvistik II)
-    Kursvärdering
-     Kursrapport LIN201 (60 Kb)


Morfologiska och syntaktiska strukturer, 7,5 hp (fristående kurs LIN202, delkurs inom LIN200 Lingvistik II)
-    Kursvärdering
-     Kursrapport LIN202 (55 Kb)


Talets akustik och perception, 7,5 hp (fristående kurs LIN203, delkurs inom LIN200 Lingvistik II)
-    Kursvärdering
-     Kursrapport LIN203 (56 Kb)


Psyko- och neurolingvistik, 7,5 hp (fristående kurs LIN204, valbar delkurs inom LIN200 Lingvistik II eller LIN400 Lingvistik IV)
-    Kursvärdering
-     Kursrapport LIN204 (72 Kb)


Programmeringsteknik för lingvister, 7,5 hp (fristående kurs LIN205, valbar delkurs inom LIN200 Lingvistik II eller LIN400 Lingvistik IV)
-    Kursvärdering
-     Kursrapport LIN205 (59 Kb)


Pragmatik och interkulturell kommunikation, 7,5 hp (fristående kurs LIN206, valbar delkurs inom LIN200 Lingvistik II eller LIN400 Lingvistik IV)
-    Kursvärdering
-     Kursrapport LIN206 (41 Kb)


Syntaktisk teori, 7,5 hp (fristående kurs LIN421, delkurs inom LIN400 Lingvistik IV)
-    Kursvärdering
-     Kursrapport LIN421 (55 Kb)


Språklig variation i tal, samhälle och texter, 7,5 hp (fristående kurs LIN422, delkurs inom LIN400 Lingvistik IV)
-    Kursvärdering
-     Kursrapport LIN422 (41 Kb)


Matematiska metoder för språkvetare, 7,5 hp (fristående kurs LIN423, delkurs inom LIN400 Lingvistik IV)
-    Kursvärdering
-     Kursrapport LIN423 (42 Kb)


Kandidatkurser på grundläggande nivå, 15/30 hp (fristående kurser LIN611, LIN621, LIN631, delkurs inom LIN600)
-    Kursvärdering
-     Kursrapport Kandidatkurs VT19 (58 Kb)


Independent Project for the Degree of Master, 15/30 credits (fristående kurser LIA739, LIB700, LIB709, LID739, LIM021, LIM050, LIT749)
-    Kursvärdering
-     Kursrapport Uppsatskurs VT19 (60 Kb)