Kursvärderingarna används som underlag när vi planerar vår framtida verksamhet, så dina åsikter är betydelsefulla för oss!

I slutet av varje enskild delkurs samt i slutet av varje hel kurs på utbildningen genomförs en kursvärdering. Den är till för att du som student ska få möjlighet att framföra dina åsikter samt att vi vid Institutionen för lingvistik ska kunna förbättra oss ytterligare.

Kursvärderingarna används som underlag när vi planerar vår framtida verksamhet, så dina åsikter är betydelsefulla!

Kursvärderingarna läggs upp i Mondo och är helt anonyma!