Kurslitteraturen till varje delkurs anges dels på kurshemsidan och dels på det detaljschema du får i samband med kursstart. Det är ditt ansvar som student att i god tid införskaffa litteraturen. Information om kurslitteratur finns oftast tillgänglig en månad före kursstart.

Vetenskapliga artiklar finns normalt att ladda ner via SUB:s databaser (Stockholms universitetsbibliotek), för detta krävs ett Universitetskonto. En del artiklar finns att ladda ner direkt från Internet.

På några delkurser kan det ingå kompendier i kurslitteraturen, kompendiet kan vara ett övningskompendium eller ett häfte med artiklar. Dessa säljs på studentexpeditionen på plan 3 (C378) under ordinarie öppettider. Priset sätts efter tryck- och rättighetskostnader.
Vissa kompendier läggs upp på Mondo, så att du själv kan skriva ut dem.