Är du nyfiken på svenskt teckenspråk? Har du inte tidigare deltagit i någon utbildning i svenskt teckenspråk men är sugen på att lära dig, så finns det möjlighet att söka till vår kurs Svenskt teckenspråk som nybörjarspråk I (30 hp) som börjar höstterminen 2018. Kursen ges på helfart och har fyra delkurser: Dövas kultur och historia, Språkvetenskaplig introduktion till svenskt teckenspråk, Svenskt teckenspråk I och Svenskt teckenspråk II (med praktiskt respektive teoretiskt fokus). Det finns också möjlighet att läsa de här delkurserna som fristående kurser, vilket innebär att man kan välja att läsa bara en eller ett par av dem. Om du efter en termin vill fortsätta utveckla dina färdigheter i svenskt teckenspråk kan du välja ytterligare fristående kurser under vårterminen 2019: Svenskt teckenspråk III och IV. Om du redan tidigare läst svenskt teckenspråk finns det dessutom möjlighet att ansöka till den fristående kursen Svenskt teckenspråk V under höstterminen 2018 och under vårterminen 2019 ger vi också kursen Svenskt teckenspråk VI.

Känner du någon som är intresserad av att läsa sig svenskt teckenspråk, eller vill att någon ska lära sig – passa på att sprida information om de här kurserna som ges i höst!

Läs mer om helterminskursen på: www.ling.su.se/LITN12

Mer om de fristående kurserna kan man hitta genom länkar på vår webbsida över samtliga kurser som startar i höst.