Höstterminen 2018 och vårterminen 2019 erbjuder vi kursen Teckenspråk II som har teckenspråkslingvistik i fokus. Kursen omfattar 30 hp (15 hp på hösten och 15 hp på våren) och tar bland annat upp hur ett teckens struktur ser ut och hur det är uppbyggt med olika beståndsdelar. Vi tittar också på olika modeller för att beskriva denna uppbyggnad. I kursen görs också analyser av teckenspråkiga meningar, till exempel hur teckenföljden ser ut och hur man kan variera den. Vi gör dessutom jämförelser med andra länders teckenspråk.

En annan sak som ingår i kursen är att göra textanalyser av olika typer av texter, till exempel det teckenspråk som används i skolan, i offentliga sammanhang eller inom politiken. Språklig variation tas också upp i kursen, till exempel taktilt teckenspråk och vad det innebär, liksom barns teckenspråk och hur detta ser ut och utvecklas på olika nivåer.

Kursen är inte bara teoretiskt inriktad, utan vi arbetar också på mer praktisk nivå med att göra analyser av olika inspelade teckenspråkiga texter. Du får då olika typer av frågor som du ska analysera närmare och svara på.

Teckenspråk II har fyra delkurser som omfattar vardera 7,5 hp. Två ges på höstterminen: Tecknets struktur och variation och Teckenspråksgrammatik II och två på vårterminen: Analys av teckenspråkstexter II och Barns teckenspråk. All undervisning på delkurserna sker på svenskt teckenspråk. Litteratur som hör till kursen läses dock på egen hand hemma och är skriven på svenska eller engelska.

Om du vill söka till Teckenspråk II måste du först vara godkänd på Teckenspråk I.

Välkommen till oss!

Läs mer om kursen på: www.ling.su.se/LIT220