Är du intresserad av att läsa svenska? Vi ger en kurs som heter Svenska som andraspråk för döva, som omfattar 30 hp under ett år. Kursen innebär att du får lära dig svenska genom undervisning på svenskt teckenspråk. Det finns olika anledningar att läsa den här kursen. Du kanske vill utveckla dina kunskaper i svenska eller vill lägga till svenska som ett ämne i din examen. Det kan också vara så att du i framtiden vill arbeta som lärare. Kursen passar dig som är intresserad av språk, vill arbeta med språk eller som själv är döv eller hörselskadad och vill utveckla din svenska. Svenska som andraspråk för döva består av fyra delkurser: Grammatik, där du får lära dig om svenskans grammatik, Textanalys och textskapande, som handlar om olika texter och deras kännetecken, till exempel vad som är särskilt för berättande texter, saktexter, vetenskapliga texter och liknande. I delkursen görs analyser av olika texttyper och du får också själv prova att skriva olika typer av texter. I delkursen Översättningsövningar får du öva på att göra översättningar från svenska till svenskt teckenspråk och i den sista delkursen, Projektarbete, får du själv välja ett ämne du vill fördjupa dig i som utgår ifrån någon av de tre tidigare delkurserna. Resultatet blir en liten uppsats. Efter att ha gått den här kursen finns det möjlighet att fortsätta och fördjupa dina kunskaper genom att läsa kursen Översättning med inriktning mot svenska och svenskt teckenspråk. För att kunna läsa den kursen behöver du dock också ha läst Teckenspråk I.

Läs mer om kursen: www.ling.su.se/LISD22