Vid Institutionen för lingvistik ska du som student registrera och publicera uppsatser och examensarbeten på kandidat-, magister- och master-nivå i DiVA.

Gå in på DiVA:s webbpubliceringsverktyg. Mata in de uppgifter som efterfrågas.
Lathund för hur du ska göra: Lathund för studenter (284 Kb) .
Var noga med att ange organisationstillhörighet!
Ange Insitutionen för lingvistik när du registrerar ditt arbete. Om du missar att ange tillhörighet eller bara anger Stockholms universitet eller Humanistiska fakulteten, kommer din uppsats att försvinna i cyberrymden!

Ditt godkända examensarbete ska läggas in i DiVA både med abstract och som fulltext.

Om du av olika anledningar inte kan eller vill göra din uppsats tillgänglig för allmänheten via publicering i DiVA, ska du klicka i "Arkivering" när du laddat upp filen med din uppsats. Lämna också då gärna ett meddelande till DiVA-administratören med information detta. OBS: Abstract ska fortfarande läggas in i DiVA vid registreringen.

När du lägger upp hela uppsatsen (fulltext) måste denna vara i PDF-format. Om ni inte har möjlighet att konvertera din uppsats till PDF kan institutionens DiVA-administratör hjälpa dig med det; skicka den med e-post så skickas uppsatsen tillbaka i PDF-format.

OBS: om du själv konverterar till PDF - använd inte "skriv ut"- funktionen. Då kan en del formateringar gå förlorade!

När du väl lagt in alla uppgifter i publiceringsverktyget och DiVA-administratören har godkänt publiceringen av din uppsats blir den därmed tillgänglig för allmänheten.

Kontrollera gärna att din uppsats publicerats (obs: det kan ta ett par arbetsdagar innan det syns). Om du inte hittar din uppsats i DIVA efter en vecka, kontakta institutionen s DiVA-ansvarig.

Vill du söka efter uppsatser, avhandlingar och/eller artiklar,
se http://su.diva-portal.org/