Du som är student vid Institutionen för lingvistik ska registrera och publicera din uppsats på kandidat-, magister- och master-nivå i DiVA.

Gå in på DiVA:s webbpubliceringsverktyg och mata in de uppgifter som efterfrågas.
Lathund för hur du ska göra finns här:  Lathund för studenter (284 Kb) .

Var noga med att ange organisationstillhörighet!
Ange Insitutionen för lingvistik när du registrerar ditt arbete. Om du missar att ange tillhörighet eller bara anger Stockholms universitet eller Humanistiska fakulteten, kommer din uppsats inte att bli sökbar och synlig. 

Ditt godkända examensarbete ska läggas in i DiVA både med abstract och som fulltext.

Om du av olika anledningar inte kan eller vill göra din uppsats tillgänglig för allmänheten via publicering i DiVA, ska du klicka i "Arkivering" när du laddat upp din fil. Lämna gärna också ett meddelande till DiVA-administratören med information detta. OBS: Abstract ska fortfarande läggas in i DiVA vid registreringen.

När du lägger upp hela uppsatsen (fulltext) måste den vara i PDF-format. Om du inte har möjlighet att konvertera uppsatsen till PDF kan institutionens DiVA-administratör David Pagmar hjälpa dig. Skicka då uppsatsen till david.pagmar@ling.su.se Du får sedan tillbaka uppsatsen i PDF-format.

OBS! Om du själv konverterar till PDF - använd inte "skriv ut"- funktionen. Då kan en del formateringar gå förlorade.

När du lagt in alla uppgifter i publiceringsverktyget och DiVA-administratören har godkänt publiceringen blir din uppsats tillgänglig för allmänheten. Det kan dock ta ett par arbetsdagar innan den syns.
Om du inte hittar din uppsats i DIVA efter en vecka, kontakta institutionens DiVA-administratör: david.pagmar@ling.su.se

Vill du söka efter uppsatser, avhandlingar och/eller artiklar,
se http://su.diva-portal.org/