För att ansöka om tillgodoräknande av högskolepoäng som du redan tagit behöver du fylla i blanketten Ansökan om tillgodoräknande av högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå:  Ansökan om tillgodoräknande_lingvistik (pdf) (111 Kb) . Blanketten skickas till:

Institutionen för lingvistik
Studentexpeditionen
Stockholms universitet
106 91 Stockholm

eller lämnas på studentexpeditionen C 378 under öppettiderna.