För att söka till de flesta av institutionens grund- och introduktionskurser krävs förutom grundläggande behörighet även särskild behörighet som omfattar

Svenska B/Svenska som andraspråk B och Engelska B

Kontrollera alltid vilken behörighet som gäller de kurser du är intresserad av i utbildningskatalogen

Behörig på andra sätt

Sökande till några av våra utbildningar, exempelvis våra specialutbildningar för pedagoger, kan ibland behöva åberopa annan kompetens än den formella behörigheten.

Om du saknar den formella behörigheten kan du ansöka om reell kompetens.
Läs mer om reell kompetens.