Lingvister studerar hur språk är uppbyggda, vilka likheter och skillnader som finns mellan världens språk och hur vi människor använder språk för att kommunicera. 
Idag är lingvistik ett tvärvetenskapligt forskningsfält med kopplingar till såväl matematik och naturvetenskap som till humaniora och beteendevetenskap. 

På Institutionen för lingvistik ger vi utbildningar och kurser inom två huvudområden: lingvistik och teckenspråk. På uppdrag av Karolinska Institutet ansvarar vi också för delar av logopedutbildningen

Lingvistik

Kanske är du beteendevetare med intresse för kommunikation? Eller vill du lära dig hur språk fungerar för att kunna utveckla framtidens talande datorer? Oavsett vad är du välkommen att studera hos oss! Lingvistiken på Stockholms universitet utmärker sig genom sin bredd och redan på grundnivå får du som student bekanta dig med datorlingvistik, fonetik och psykolingvistik.  

Kurser i lingvistik vårterminen 2021

Kandidatprogrammet i lingvistik (startar HT21)


Teckenspråk

Studenter som har redan behärskar svenskt teckenspråk kan studera teckenspråklingvistik hos oss. Men vi lär också ut teckenspråk på nybörjarnivå och har kurser i svenska som andraspråk för döva. Siktar du på en karriär som tolk kan Kandidatprogrammet i teckenspråk och tolkning vara något för dig. 

Teckenspråk - kurser och program

 

Logopedprogrammet

Karolinska Institutet utbildar blivande logopeder. En del av utbildningen ges hos oss på Institutionen för lingvistik. Läs mer i Karolinska Institutets utbildningskatalog.