DorLing är ett forum för att diskutera forskarutbildningen. Vi fungerar som en länk mellan doktorander och institutionsstyrelse.

DorLing bevakar doktorandernas intressen

Doktorandrådet är Studentkårens förlängda arm på institutionsnivå. DorLing har representanter i bland annat institutionsstyrelsen och i Humanistiska fakultetsrådet.
Alla doktorander på institutionen, inklusive gästdoktorander, har närvaro- och rösträtt på doktorandrådets möten, som äger rum ungefär två gånger per termin.