Kris och stöd

Kris och stöd

När något händer behöver vi ofta stöd och hjälp för att klara av den uppkomna situationen.

Universitetet har resurspersoner som kan hjälpa till och en av Studenthälsans uppgifter är att stötta studenter i kris.

Studenthälsans mottagning är inte utrustad för akutsjukvård så därför ska man inte söka sig dit vid akut sjukdom eller skada. Däremot är det en av Studenthälsans uppgifter att stötta studenter i kris. Du kan alltid ta kontakt med dem för att be om råd.

STUDENTKONTAKT

Studentexpedition
E-post: exp@ling.su.se
Telefon- och besökstider:
Tis. 9-10 Ons 13-15 Tors 9-11 och 13-16

Kontaktuppgifter:
Kontaktuppgifter för studentärenden
Studierektorer
Studievägledare

Mitt universitet

Dagens undervisningsschema

Här ser du en översikt över dagens undervisningsschema för Institutionen för lingvistik

Sök ditt schema här

Här kan du söka ut ditt schema. Sök på kurskoden eller kursens namn

Terminsstart – en folder

En lyckad terminsstart.