Kris och stöd

Kris och stöd

När något händer behöver vi ofta stöd och hjälp för att klara av den uppkomna situationen.

Universitetet har resurspersoner som kan hjälpa till och en av Studenthälsans uppgifter är att stötta studenter i kris.

Studenthälsans mottagning är inte utrustad för akutsjukvård så därför ska man inte söka sig dit vid akut sjukdom eller skada. Däremot är det en av Studenthälsans uppgifter att stötta studenter i kris. Du kan alltid ta kontakt med dem för att be om råd.

Utbildningar i lingvistik och teckenspråk

Utbildningar i lingvistik Till utbildningskatalogen

STUDENTKONTAKT

Studentexpedition
exp@ling.su.se
Telefon- och besökstider:
Tis. 9-10 Ons 13-15 Tors 9-11 och 13-16

Kontaktuppgifter:
Kontaktuppgifter för studentärenden
Studierektorer
Studievägledare

MONDO, MINA STUDIER OCH WEBMAIL

Mitt universitet

Dagens undervisningsschema

Dagens undervisningsschema
En lyckad terminsstart.

En lyckad terminsstart

Här kan du läsa eller ladda ned En lyckad terminsstart.