Personskadeförsäkring för studenter

Studenter och doktorander vid Stockholms universitet är försäkrade via Kammarkollegiet.

Försäkringen motsvarar arbetsskadeförsäkringens olycksfallsskydd.

Skador anmäls till institutionen eller Studentavdelningen.

Personskadeförsäkringen för studenter gäller i Sverige och omfattar olycksfall under lektionstid och för resor mellan bostaden och den plats där lektionstiden tillbringas.

Du kan också läsa mer på Kammarkollegiets sida om studentförsäkringar.