Humanistiska föreningen (HumF) är en religiöst och politiskt obunden förening för humaniorastudenter samt för personer intresserade av de humanistiska vetenskaperna, deras utveckling och fortlevnad. HumF grundades 1914 och håller till på Gula villan på Frescati campus, Stockholms universitet. HumF har cirka 4000 medlemmar per termin.

HumF söker alltid nya studenter som vill engagera sig i föreningen! Både studenter som vill stå i baren, laga mat, hjälpa till på evenemang och studenter som vill sitta i styrelsen!
Mejla styrelsen@humf.su.se för mer information.

För att delta måste du vara medlem, det är lätt att ordna och kostar bara 120 kr per termin. Bli medlem: www.sus.su.se/sv/bli-medlem.
Välj “SUS + HumF” för ett kopplat medlemskap i både studentkåren och HumF, två medlemskap i ett.

Mer information om HumF och deras evenemang:

Hemsida: www.humf.su.se
Facebook: www.facebook.com/HumanistiskaForeningen
Instagram: @humanistiskaforeningensu