Anmälan

Du anmäler dig via Antagning.se, där du också hittar tydliga instruktioner. 
Detaljerad information om våra kurser och program hittar du i digitala utbildningskatalogen.

Antagning

Första antagningsbeskedet, 9 juli 

När urvalet är klart får du ett mejl om att du ska gå in på Mina sidor på antagning.se och läsa det första antagningsbeskedet. I beskedet står det om du är antagen, reservplacerad eller struken.
Om du blivit antagen eller reservplacerad, måste du tacka ja senast 24 juli för att få behålla din plats. Det gör du på Mina sidor på antagning.se. När du svarat skickas ett bekräftelsemejl till din e-post.

Observera! Om du inte svarar på ditt antagningsbesked senast sista svarsdag stryks du från de utbildningar du blivit antagen eller reservplacerad till.


Andra antagningsbeskedet 30 juli

När ett andra urval har gjorts utifrån de svar alla sökande lämnat, kommer det andra antagningsbeskedet. Om du blivit antagen till ett högre prioriterat utbildningsalternativ, stryks du från det som var lägre prioriterat, även om du var antagen till detta i första urvalet.
För att behålla din plats på de utbildningar du har blivit antagen till måste du följa anvisningarna gällande registrering eller upprop som du får av din institution via mejl. Tänk på att kontrollera ditt skräppostfilter så att du inte missar viktig information om terminsstart och din utbildning!
 

Behörig eller behörig med villkor?

För att kunna bli antagen till en högskoleutbildning måste du vara behörig, alltså ha vissa förkunskaper. Grundläggande behörighet krävs för alla högskolestudier, och en del utbildningar kräver även särskild behörighet. 
Läs mer om grundläggande behörighet här. 

 

Behörig med villkor?

Har du fått besked om att du är behörig med villkor? Det beror på att du vid ansökningstillfället inte uppfyllde behörighetskraven för den kurs du sökt. Eftersom ansökan till höstterminen görs i mars och april och vårterminen är slut först i början på juni, är det många studenter som inte uppfyller behörighetskraven vid antagningstillfället. Därför räknas de som behöriga med villkor

Du kan även bli antagen eller reservplacerad med villkor. För att registrera dig och påbörja utbildningen i vid terminsstart måste villkoret om behörighet vara uppfyllt, det vill säga, du ska ha tagit dina poäng och fått dem registrerade i ladok innan höstterminen börjar. Antagningsenheten vid Stockholms universitet tar inte bort villkor. Det är istället institutionen som granskar din behörighet och avgör om du har rätt att påbörja utbildningen. 

Observera att villkor inte ges för pågående gymnasieutbildning.

Läs mer om behörighet, urval och antagningsstatistik


Behörig genom reell kompetens

Om du inte uppfyller behörighetskraven genom formella meriter kan du ansöka om att få din behörighet prövad av Stockholms universitet genom reell kompetens. Universitetet gör då en bedömning om du anses ha tillräckliga kunskaper för att klara av den utbildning du sökt.
Här finns en utförlig beskrivning av vad reell kompetens innebär och vad du behöver göra om du vill få din behörighet prövad på detta sätt: Behörighet genom reell kompetens