Lingvistik är ett tvärvetenskapligt ämne med kopplingar till såväl humaniora och beteendevetenskap som till naturvetenskap och matematik. En del lingvister ägnar sig främst åt systematiska jämförelser av världens olika språk. Andra studerar språkanvändning genom att samla in och analysera data från till exempel sociala medier, skönlitteratur eller inspelade samtal. Vidare finns det lingvister som studerar talkommunikation och språkutveckling med experimentella metoder.

Vi ger kurser och utbildningar på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.

Kurser i lingvistik, vårterminen 2021

Kandidatprogram i lingvistik (startar HT21)

Läs mer om våra kurser och program i Stockholms universitets utbildningskatalog