Programmets uppbyggnad

Masterprogrammet omfattar fyra terminers heltidsstudier (120 hp) och består av obligatoriska kurser (45 hp) och valbara kurser (45 hp), samt examensarbete för masterexamen (30 hp).

Möjlighet finns att inkludera utlandsstudier och praktik inom ramen för programmet, och programmet erbjuder också möjlighet att efter två terminer avsluta studierna med filosofie magisterexamen.

Karriär och arbete

Masterprogrammet ger djupgående kunskaper och färdigheter inom området barns språkutveckling, och det ger behörighet till utbildning på forskarnivå i lingvistik. Det kan även tjäna som grund för en kommande yrkesverksamhet med anknytning till barns språkutveckling.

Kursplan och anmälan

Mer information om programmet hittar du i kurskatalogen (kurskod HLBSA):

Studiegång

  • Termin 1 läser du läser du fyra obligatoriska kurser om totalt 30 hp.
  • Termin 2 kan du välja mellan att antingen läsa kurser om 30 hp eller skriva ett examensarbete på magisternivå på 15 hp och välja kurser om totalt 15 hp.
  • Termin 3 läser du kurser inom statistik för språkvetare, avancerad akademisk engelska och kan välja ytterligare färdighetskurser om totalt 15 hp.
  • Termin 4 läser du Barns språkutveckling - masterkurs och skriver ett examensarbete på 30 hp.

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till programmet

Kandidatexamen i lingvistik, psykologi eller kognitionsvetenskap (inklusive ett examensarbete om 15 högskolepoäng) samt minst 60 högskolepoäng allmän språkvetenskap. Alternativt logopedexamen. Engelska 6, Svenska 3.