Kurser

  • Valbara kurser om totalt 30 hp

eller

Valbara kurser

Information om valbara kurser hittar du i Stockholms universitets kurskatalog eller Humanistiska fakultetens kursutbud. Kursutbudet annonseras senast den 15 september.

Omfattningen av kurser på grundnivå är begränsad till högst 15 hp vid filosofie magisterexamen och till 30 hp vid filosofie masterexamen.

Behörighetskrav

För specificerade behörighetskrav för de kurser som ingår i masterprogrammet, se respektive kursplan.