Kursen ger dig möjlighet att förvärva en överblick över de metoder som finns tillgängliga för studiet av barns språkutveckling. Ett urval av dessa metoder fördjupas i praktiska moment.

Under kursen behandlas såväl högteknologiska metoder som metoder av enklare karaktär, och respektive metod diskuteras utifrån för- och nackdelar. Etiska aspekter är en viktig aspekt som diskuteras löpande utifrån de olika metodologiska ansatserna.

Kursplan och anmälan

I kurskatalogen hittar du till mer information om kursen, om du väljer att läsa kursen på fristående basis gör du din anmälan via därifrån.

Schema och litteraturlista

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, gruppdiskussioner och redovisningar.

Språk

Kursen ges på engelska

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

Kandidatexamen i lingvistik alternativt antagen till Masterprogram i barns språkutveckling eller Masterprogram i språkvetenskap. Engelska 6