Följande kurser startar vårterminen 2021.

Grundnivå

Kvällskurser

Barns språkutveckling, 7,5hp 

Europas språk, 7,5 hp

Språk, kultur och tänkande, 7,5 hp 

Övriga kurser

Lingvistik - kandidatkurs, 30 hp (för studenter inom kandidatprogrammet)

Lingvistik II, 30 hp

Lingvistik IV, 30 hp

Lingvistik: datorlingvistik - kandidatkurs, 15 hp

Lingvistik: experimentell lingvistik - kandidatkurs, 15 hp

Lingvistik: typologi och språklig mångfald - kandidatkurs, 15 hp

Matematiska metoder för språkvetare, 7,5 hp

Morfologiska och syntaktiska strukturer, 7,5 hp

Pragmatik och interaktion, 7,5 hp

Programmering för lingvister, 7,5 hp

Psyko- och neurolingvistik, 7,5 hp

Språk och interkulturell kommunikation, 7,5 hp

Språkdokumentation, 7,5 hp

Språklig variation i tal, samhälle och texter, 7,5 hp

Språkvetenskapligt arbetssätt, 7,5 hp

Syntaktisk teori, 7,5 hp

Talets akustik och perception, 7,5 hp


 

Avancerad nivå

Följande kurser ges vårterminen 2021. Kurserna kan sökas av studenter som är antagna till något av våra program på avancerad nivå. 

Allmän språkvetenskap - magisterkurs, 15 hp

Barns språkutveckling - magisterkurs, 15 hp

Barns språkutveckling - masterkurs, 30 hp

Datorlingvistik - magisterkurs, 15 hp

Fonetik - magisterkurs, 15 hp

Projektkurs i allmän språkvetenskap, 15 hp

Projektkurs i barns språkutveckling, 15 hp

Projektkurs i datorlingvistik, 15 hp

Projektkurs i fonetik, 15 hp

Projektkurs i teckenspråk, 15 hp (huvudområde teckenspråk)

Teckenspråk - magisterkurs, 15 hp (huvudområde teckenspråk)

Typologi och språklig mångfald - masterkurs, 30 hp

 

Se även Avancerad nivå - Program och fristående kurser