Följande kurser och program startar höstterminen 2020. 

Program

Kandidatprogram i lingvistik, 180hp

Magisterprogram i lingvistik, 60hp

Masterprogram i språkvetenskap med inriktning typologi och språklig mångfald, 120hp


Kurser  grundnivå

Kvällskurser

Människans perception av tal och musik, 7,5hp

Språkens historia, 7,5hp


Övriga kurser, grundnivå

Introduktion till lingvistik, 12hp

Lingvistik I, 30hp

Lingvistik III, 30hp

Språkutveckling från födsel till skolstart, 7,5hp

Variation i barns språkutveckling, 7,5hp

Språkets evolution, utveckling och variation, 7,5hp

Semantik, 7,5hp

Världens språk, 7,5hp

Språk och geografi, 7,5hp

Experimentalfonetik, 7,5hp

Fonologi, 7,5hp

Korpuslingvistik, 7,5hp

Att studera kommunikation, 7,5hp

Lingvistiska forskningsfrågor, 7,5hp

Projektkurs, 7,5hp

Tillämpad programmering för lingvister, 15hp

Grundläggande databehandling för språkvetare, 3 hp

Planering av ett lingvistiskt projekt, 2,5hp


Kurser avancerad nivå

Corpus-based Methods, 7,5hp

Data collection in speech and voice research, 7,5hp

Field Linguistics, 7,5hp

Language in Use, 7,5hp

Linguistic Theory and Methodology, 7,5hp

Linguistic Typology, 7,5hp

Statistics for Linguists, 7,5hp