Kandidatprogram lingvistik

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för lingvistik
  4. Utbildning
  5. Lingvistik
  6. Kandidatprogram lingvistik
 

Kandidatprogram i lingvistik, 180 hp

Kandidatprogrammet i lingvistik är ett treårigt utbildningsprogram som ger dig en gedigen grund i modern lingvistisk teori samt möjlighet att specialisera dig inom valda delar av området. Programmet ger dig färdigheter och kunskaper i språkanalys som kan omsättas i praktiska tillämpningar och en inblick i lingvistiska forskningsfrågor.

Programmets upplägg
Programmet omfattar sex terminers studier och består av både obligatoriska och valbara kurser. Förutom ämneskunskaper i lingvistik kommer du under utbildningens gång att få lära dig färdigheter som du har nytta av nästan oavsett vad du kommer att arbeta med efter utbildningen. Ett av målen med högre utbildning är ett kritiskt, vetenskapligt förhållningssätt och inom programmet kommer du att få lära dig att genomföra vetenskapliga undersökningar; rapportera dem såväl muntlig som skriftligt; granska, sammanfatta och värdera vetenskapliga studier; bekanta dig med och använda dig av olika vetenskapliga metoder och omsätta teoretiska kunskaper i praktiska tillämpningar.

Hur är studierna upplagda?
Se terminsöversikten för Kandidatprogrammet i lingvistik

Bredda dina studier med valbara kurser
Inom de valbara kurserna finns även möjlighet för dig att bredda dina studier inom andra områden samt att i projektformat fördjupa dina studier i nära anknytning till ett aktuellt forskningsprojekt. Utbildningen avslutas med praktik på ett företag, en myndighet eller inom en organisation samt med ett examensarbete.

Behörighet
Grundläggande behörighet och Engelska B

Terminstart

Välkommen till Kandidatprogram i lingvistik (127 Kb)

Kursplan och ansökan

Kursplanen för Kandidatprogrammet i lingvistik hittar du i Utbildningskatalogen. Ansökan skickar du in via Antagning.se - länk dit hittar du i katalogen.

STUDENTKONTAKT

Studentexpedition
exp@ling.su.se
08-16 23 46

Telefon- och besökstider:
Tis. 9-10 Ons 13-15 Tors 9-11 och 13-16

Fler kontaktuppgifter:
Kontaktuppgifter för studentärenden
 

At
tkn
Fonetiklab puff
Genväg till teckenspråkslexikons webbsida
Podd
Schema