Termin 1: Lingvistik I, 30 hp

Introduktion till lingvistik, 12 hp
Grundläggande databehandling för språkvetare, 3 hp
Språkets evolution, utveckling och variation, 7,5 hp
Världens språk, 7,5 hp

Termin 2: Lingvistik II, 30 hp

Språkvetenskapligt arbetssätt, 7,5 hp
Morfologiska och syntaktiska strukturer, 7,5 hp
Talets akustik och perception, 7,5 hp
Valbar kurs: Pragmatik och interkulturell kommunikation, 7,5 hp
Valbar kurs: Programmeringsteknik för lingvister, 7,5 hp
Valbar kurs: Psyko- och neurolingvistik, 7,5 hp

Termin 3: Lingvistik III, 30 hp

Experimentalfonetik, 5 hp
Neurolingvistik, 5 hp
Konstruktion och annotering av korpusar, 5 hp
Semantik, 7,5 hp
Att studera kommunikation, 7,5 hp

Termin 4: Lingvistik IV, 30 hp

Syntaktisk teori, 7,5 hp
Matematiska metoder för språkvetare, 7,5 hp
Språklig variation i tal, samhälle och texter, 7,5 hp
Valbar kurs: Pragmatik och interkulturell kommunikation, 7,5 hp
Valbar kurs: Psyko- och neurolingvistik, 7,5 hp
Valbar kurs: Programmeringsteknik för lingvister, 7,5 hp

Termin 5: Lingvistik V

Fonologi, 7,5 hp
Valbar kurs: Projektstudier, 7,5 hp
Valbar/a kurs/er: Breddningsstudier, 7,5 hp alt. 15 hp
Valbar kurs: Lingvistiska forskningsfrågor, 7,5 hp
Valbar kurs: Tillämpad programmering för lingvister, 15 hp

Termin 6: Lingvistik VI - kandidatkurs, 30 hp

Praktik, 15 hp
Examensarbete, 15 hp