Lingvistik VI

Lingvistik VI

Sjätte terminen terminen på kandidatprogrammet läser du Lingvistik VI - kandidatkurs, 30 hp (LIN600). För tillträde till kursen krävs att du har antagits till och fullgjort fem terminers studier inom Kandidatprogram i lingvistik, 180 hp.

Kursens innehåll
Kursen ger dels erfarenhet av att praktiskt tillämpa kunskaperna inom lingvistik på en arbetsplats; dels en fördjupning i forskningsmetodik genom en egen forskningsuppgift inom ett lingvistiskt delområde, som genomförs självständigt och redovisas i en uppsats.

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen
För tillträde till kursen krävs att du har antagits till och fullgjort fem terminers studier inom Kandidatprogram i lingvistik, 180 hp. Anmälan görs via Antagning.se (inloggning krävs).

 

Delkurs 1: Praktik, 15 hp
Delkursen består av praktik utförd antingen inom ett akademiskt forskningsprojekt, vid en myndighet eller inom näringslivet. Praktiktjänstgöringen innebär att studenten på heltid deltar i verksamheten på en arbetsplats under minst sex och maximalt tio veckor, samt att han/hon under handledning bekantar sig med ett flertal av de där förekommande arbetsuppgifterna.

Delkurs 2: Examensarbete för kandidatexamen, 15 hp
Delkursen ger studenten kunskaper om hur man utför ett mindre forskningsarbete och rapporterar det i ett examensarbete. Delkursen innehåller övning i informationssökning samt övning i att muntligt och skriftligt
presentera sitt arbete under olika faser.

Praktikplatser

Vårt kandidatprogram innefattar en praktikperiod och vi samarbetar med företag och institutioner för att hitta praktik för våra studenter. Kontakta Studierektor vid Institutionen för lingvistik om du och ditt företag är intresserade av och har möjlighet att ta emot våra studenter.

Dessa arbetsplatser erbjuder praktikplatser åt våra kandidatstudenter:

Det kan även finnas möjlighet att göra praktik inom något av de olika forskningsprojekt som pågår vid Institutionen för lingvistik.

STUDENTKONTAKT

Studentexpedition
exp@ling.su.se
08-16 23 46

Telefon- och besökstider:
Tis. 9-10 Ons 13-15 Tors 9-11 och 13-16

Fler kontaktuppgifter:
Kontaktuppgifter för studentärenden
 

At
tkn
Fonetiklab puff
Genväg till teckenspråkslexikons webbsida
Podd
Schema