Kursplan och anmälan

Kursen kan läsas som valbar delkurs under termin 5 inom Kandidatprogram i lingvistik, eller som fristående kurs. Du anmäler dig till kursen via antagning.se. Mer information och länk till anmälan hittar du i kurskatalogen:
Kursplan och anmälan

Schema och litterturlista

Kursens två delkurser

  • Laborationer, 5 hp
  • Projektuppgift, 10 hp

Undervisning

Delkurs 1: Undervisningen sker i form av laborationer.
Delkurs 2: Undervisningen sker i form av praktiskt arbete med projektet och gemensamma genomgångar. All undervisning äger rum i datorsal. För att påbörja projektuppgiften krävs godkänt betyg på laborationerna.

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

Lingvistik IV, 30 hp.