Kursen syftar till att studenten ska förvärva erfarenhet av att delta i ett lingvistiskt forskningsprojekt (som kan ha inriktning mot allmän språkvetenskap, fonetik eller datorlingvistik). Projektarbetet innebär att studenten på heltid under fem veckor deltar i ett forskningsprojekt på så sätt att han/hon sätter sig in i projektets teoretiska bas, den metod som tillämpas i projektet och med en avgränsad uppgift deltar i det praktiska arbetet.

Kursplan och anmälan

Kursen är endast valbar som delkurs inom Kandidatprogrammet i lingvistik, termin 5.

Undervisning

Undervisning sker i form av en introduktionsföreläsning, deltagande i ett aktuellt forskningsprojekt, deltagande i projektmöten och individuell handledning samt ett avslutande seminarium. Kursen har även närvaro vid projektmöten som obligatoriskt kurskrav. Individuell handledning om högst 7 timmar varav 3,5 kontakttimmar.

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

Lingvistik IV, 30 hp. Studenten ska också vara antagen till Kandidatprogram i lingvistik, 180 hp.