Lingvistiska forskningsfrågor (LIN504) är valbar delkurs under termin 5 inom Kandidatprogram i lingvistik, men kan även läsas som fristående kurs.

Kursplan och anmälan

Du anmäler dig till kursen Lingvistiska forskningsfrågor (LIN504) via antagning.se. Mer information och länk till ansökan hittar du i kurskatalogen:
Kursplan och anmälan

Schema och litteraturlista

Undervisning

Kursen ges i form av läskurs med diskussionsträffar i studentgrupper och med seminarietillfällen för den muntliga presentationen. Skriftlig redovisning av diskussionen i studentgruppen är ett kurskrav.

Språk

Kursen ges på svenska

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

Lingvistik III, 30 hp