Lingvistik III utgör tredje terminen på Kandidatprogrammet i lingvistik, men kan också läsas som fristående kurs. 
Kursen bygger vidare på kunskaper och färdigheter som studenten förvärvat under kurserna Lingvistik I och II.
På Lingvistik III fördjupas kunskaperna om experimentalfonetik, korpuslingvistik och semantik. Läs mer om kursen i Stockholms universitets digitala utbildningskatalog. 

 

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

Lingvistik I, 30 hp och Lingvistik II, 30 hp