Våra kurser och program ger dig en bred språkvetenskaplig grund inför fortsatta studier på avancerad nivå. Som student kan du välja mellan att läsa fristående kurser eller vårt kandidatprogram i lingvistik. Utifrån intresse kan du välja att specialisera dig inom allmän språkvetenskapdatorlingvistik eller fonetik (experimentell lingvistik). Vi ger också flera kvällskurser på halvfart eller kvartsfart. 

Anmälan till höstterminen 2020 öppnar 16 mars. Då kommer du att hitta mer information om respektive kurs i Stockholms universitets utbildningskatalog. 
 

Kurser och program


Kandidatprogram i lingvistik, 180 hp


Introduktion till lingvistik, 12 hp

Lingvistik I, 30 hp
Lingvistik II, 30 hp
Lingvistik III, 30 hp
Lingvistik IV, 30 hp
Fonologi, 7,5 hp
Tillämpad programmering för lingvister, 15 hp
Lingvistiska forskningsfrågor, 7,5 hp
Planering av ett lingvistiskt projekt, 2,5 hp
Korpuslingvistik, 7,5 hp
Neurolingvistik, 7,5 hp
Forensisk lingvistik, 7,5 hp
Deskriptiv lingvistik, 7,5 hp
Psyko- och neurolingvistik, 7,5 hp
Morfologiska och syntaktiska strukturer, 7,5 hp
Projektkurs, 7,5 hp
Språkets evolution, utveckling och variation, 7,5 hp
Lingvistiska forskningsfrågor, 7,5 hp
Språklig variation i tal, samhälle och texter, 7,5 hp
Talets akustik och perception, 7,5 hp
Programmering för lingvister, 7,5 hp
Syntaktisk teori, 7,5 hp
Språkvetenskapligt arbetssätt, 7,5 hp
Språk och geografi, 7,5 hp
Grundläggande databehandling för språkvetare, 3 hp
Matematiska metoder för språkvetare, 7,5 hp
Pashto - ett språk i världen, 7,5 hp
Experimentalfonetik, 7,5 hp
Pragmatik och interkulturell kommunikation, 7,5 hp
Att studera kommunikation, 7,5 hp
Världens språk, 7,5 hp
Semantik, 7,5 hp


Kvällskurser

Språk, kultur och tänkande 7,5 hp (kvällskurs)
Språkens historia, 7,5 hp (kvällskurs)
Barns språkutveckling, 7,5 hp (kvällskurs)
 

Kandidatkurser - fristående 

Lingvistik: experimentell lingvistik - kandidatkurs, 15 hp
Lingvistik: datorlingvistik - kandidatkurs, 15 hp
Lingvistik: typologi och språkling mångfald - kandidatkurs, 15 hp