Du som vill fördjupa dina studier i lingvistik kan söka våra utbildningsprogram på avancerad nivå. Vi erbjuder ett magisterprogram(60hp) och två masterprogram(120hp). Inom magisterprogrammet i lingvistik väljer du mellan följande profiler: datorlingvistik, fonetik och teckenspråk. Vill du hellre läsa allmän språkvetenskap med inriktning mot typologi och språklig mångfald eller vill fördjupa dina kunskaper om barns språkutveckling? Då söker du ett av våra masterprogram.

De studenter som inte önskar läsa hela masterprogrammet kan ta ut magisterexamen efter två terminer. Studierna avslutas då med en magisterkurs(15hp) i Allmän språkvetenskap eller Barns språkutveckling.

Våra utbildningar på avancerad nivå är i huvudsak forskningsförberedande.

 

Program, avancerad nivå

Magisterprogram i lingvistik - utbildningsplan(pdf) (234 Kb)
 

Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot typologi och språklig mångfald, 120 hp

Masterprogram i barns språkutveckling, 120 hp

 

Kurser, avancerad nivå

Fältlingvistik, 7,5 hp

Korpusbaserade metoder, 7,5 hp

Språket i bruk, 7,5 hp

Språkteori och metod, 7,5 hp

Språktypologi, 7,5 hp

Statistik för språkvetare, 7,5 hp

 

Anmälan till höstterminen öppnar 16 mars. Då kommer du att kunna läsa mer om våra kurser och program i Stockholms universitets utbildningskatalog.