Foto: Viktor Gårdsäter
Foto: Viktor Gårdsäter

Masterprogrammet i språkvetenskap fördjupar dina studier och ger dig ämnesöverskridande kunskaper i vetenskapsteori, etik och forskningsmetodik.

Programmet är ett samarbete mellan Institutionen för lingvistik och fem andra institutioner vid Humanistiska fakulteten. Därför kan kan vi erbjuda följande 20 inriktningar:

Antik grekiska 

Baltiska språk 

Engelsk lingvistik

Finska 

Franska 

Italienska 

Latin

Nordiska språk

Polska

Portugisiska

Ryska

Spanska 

Språkdidaktik

Svenska

Svenska som andraspråk

Engelsk tillämpad lingvistik (ges ej HT21)

Tjeckiska

Tvåspråkighet

Typologi och språklig mångfald

Tyska

 
Klicka på vald inriktning för att läsa mer i utbildningskatalogen.

Institutionen för lingvistik är värdinstitution för masterprogrammet och för inriktningen Typologi och språklig mångfald. Övriga inriktningar ges av följande institutioner:
Engelska institutionen
Institutionen för slaviska och baltiska språk, fiska, nederländska och tyska
Institutionen för språkdidaktik
Institutionen för svenska och flerspråkighet
Romanska och klassiska institutionen