Du som vill fördjupa dina studier i lingvistik kan söka våra utbildningsprogram på avancerad nivå. Vi erbjuder ett magisterprogram(60hp) och två masterprogram(120hp). Inom magisterprogrammet i lingvistik väljer du mellan följande profiler: datorlingvistik, fonetik och teckenspråk. Vill du hellre läsa allmän språkvetenskap eller fördjupa dina kunskaper om barns språkutveckling? Då söker du ett av våra masterprogram.

Masterprogrammet i språkvetenskap kan läsas med 20 olika inriktningar (läs mer nedan). Studenter som inte önskar läsa hela programmet kan ta ut magisterexamen efter två terminer. Studierna avslutas då med en magisterkurs på 15 hp. 

Foto: Johnér bildbyrå
Foto: Johnér bildbyrå


Program, avancerad nivå

Magisterprogram i lingvistik, 60 hp

Masterprogram i språkvetenskap, 120 hp 

Masterprogram i barns språkutveckling, 120 hp

Kurser, avancerad nivå

Fältlingvistik, 7,5 hp

Korpusbaserade metoder, 7,5 hp

Datainsamling för tal- och röstforskning, 7,5 hp

Språket i bruk, 7,5 hp

Språkteori och metod, 7,5 hp

Språktypologi, 7,5 hp

Statistik för språkvetare, 7,5 hp