Om examen

Utbildningen är indelad i tre nivåer: grund-, avancerad- och forskarnivå. Varje ny nivå bygger på att du har studerat på tidigare nivå.
Information om examen vid Stockholms universitet

Lokala examensbeskrivningar

I de lokala examensbeskrivningarna anges vilka kurser som är obligatoriska inom ett visst huvudområde och med en viss inriktning för att uppfylla kraven för en examen.

Tillämpning av lokala examensregler

Lokala examensregler som gäller för studenter som påbörjar kurser inom huvudområdet för examen från HT 2016 eller senare vid Stockholms universitet.

Information om tillgodoräknande av svensk och utländsk utbildning

För information om tillgodoräknande av svensk och utländsk utbildning för examen i lingvistik, se Tillgodoräknande av svensk och utländsk utbildning.